Miljøpolicy

Pulp Grafisk produserer lokalt med gunstig og ren energi. Vi etterlever en miljøvennlig produksjon og vi ønsker å være ledende innen miljøstyring.
Vi har fokus på bærekraft ift innkjøpsrutiner, kildesortering, energi kontroll, HMS styring, rutiner rundt avfallshåndtering og tar bevisste miljøvalg.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.