Miljøpolicy

Pulp Grafisk produserer lokalt med gunstig og ren energi. Vi etterlever en miljøvennlig produksjon og vi ønsker å være ledende innen miljøstyring.

Vi har fokus på bærekraft ift innkjøpsrutiner, kildesortering, energi kontroll, HMS styring, rutiner rundt avfallshåndtering og tar bevisste miljøvalg.

Alt papir som kjøpes inn er tredjeparts miljømerkede produkter med merkinger som Svanemerket, ISO14001, Ecolabel, FSC eller andre merkinger.

Vi beveger oss kontinuerlig mot en grønnere omstilling og vi ønsker å redusere virksomhetens miljøpåvirkning gjennom blant annet å bli enda bedre på kildesortering, samt at vi benytter transportører som har fokus på miljø. Vi benytter Ragn Sells som returselskap.

I april 2022 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert.  Se vår Miljøfyrtårn innrapportering for 2022

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.