Vi sørger for at alle prosjekt og kampanjer, uansett omfang, blir gjennomført på den mest kostnadseffektive måten i henhold til avtalt tidsplan. Våre prosjektledere har erfaring fra kjededrift, sisteleddsmarkedsføring, digital markedsføring/

sosiale medier og reklame og kan ta hånd om hele eller deler av kampanjegjennomføringen for deg; enten den er printbasert, digital eller en kombinasjon.

Prosjektledelse - rådgivning

 

 

 

Pulp Grafisk as | 45 40 22 31 | Hovinveien 43 | 0576 Oslo | post@pulpgrafisk.no